TGAP OFİSİ
06 Şubat 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması için, Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı almıştır. Bu kapsamda; Bakanlığımızda Tasarruf  Takip Ofisi kurulmuş olup, söz konusu ofis marifetiyle Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlara (TGAP) yönelik çalışmalara başlanmıştır. TGAP'ın açılımı: Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programdır.

Bu ofis marifetiyle Kuruma Özel Mal, Hizmet ve Sermaye Giderleri ile Ortak Mal ve Sermaye Giderleri için eylem planı hazırlanmış olup, bu planlar uygulamaya konulmuştur.

TGAP OFİSİ GÖREVLERİ

·         Tasarruf ve gelir artırıcı program ve projeleri oluşturmak,

·         Tasarruf Program ve projelerin uygulama takibini yapmak

·         Program ve projelerin raporlanmasını yapmak,

·         Tasarruf çalışması yapılacak alanları belirlemek

·         Tasarruf çalışması alanlarında yapılan tespit ve risk analizlerini belirlemek,

·         Tasarruf çalışması alanları için uygulama takvimini değerlendirmek

·         Uygulamaya ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

·         Hizmet değerlendirmesi yapmak, tespit edilen aksaklıkların düzenlenmesini sağlamak

·         Bakan Yardımcısı’nın verdiği diğer görevleri yapmak

 Tasarruf Tedbirleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021/14 TGAP20210630-15.pdf
tgap .jpg