Anestezi Ve Reanimasyon Polikliniği
21 Mayıs 2024

Sağlık sorunlarının tedavisinde gerekli olan cerrahi operasyonlar esnasında ağrı, sızı hissedilmemesi için ameliyattan önce uyuşturma, yani anestezi işlemi uygulanır. Anestezi, genellikle cerrahi müdahalelerden önce uygulanan, bedenin tümünün ya da belli bir bölümünün ağrıya duyarsız hâle gelmesini sağlayan işleme verilen addır.

Anestezi uzmanı, ameliyat sırasında herhangi bir acı veya duyum hissini yaşamasını önlemek amacıyla hastaya anestezi uygulanmasına karar veren tıp uzmanıdır. Anestezi uzmanı, cerrahi işlemden önce hastanın tıbbi geçmişini değerlendirmek için hastayla buluşur ve hastaya hangi anestezi türünün uygulanacağına karar verir.

 • Ameliyat öncesinde hastanın anestezi yönünden değerlendirilmesi, konsülte edilmesi ve hazırlanmasını sağlamak,
 • Hastaya, hastanın yakınına veya hasta hakkında karar verecek kişilere, anestezi seçenekleri, riskleri ve olası komplikasyonları hakkında bilgi vermek,
 • Ameliyat öncesinde hastaya uygun anesteziyi vermek ve güvenli bir şekilde uyutulmasını sağlamak,
 • Uygulanacak cerrahi girişim için hastaya uygun pozisyon verilmesine yardımcı olmak,
 • Anestezi uygulanan hastalarda hava ve damar yolunun açıklığı ve devamlılığını sağlamak,
 • Ameliyat süresince hastanın hayati fonksiyonlarını izlemek,
 • Cerrahi işlemler sırasında ağrının giderilmesi ve hayati fonksiyonların devam ettirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Ameliyatta gereken sıvı ve kan ihtiyacını damar yolundan karşılamak, ısı kaybına engel olmak,
 • Her türlü anestezi uygulamasında, anestezinin başlangıcından sonuna kadar hastanın fizyolojik parametrelerinin ölçümünü yapmak, gerekli kayıtları tutmak,
 • Ameliyat bitiminde anesteziyi sonlandırmak ve yoğun bakım odasına hastanın transfer edilmesini, sağlamak, Uyandırılan ve servise çıkarılan hastaları, kardiyovasküler, solunum, bilinç durumu ve anesteziye bağlı muhtemel komplikasyonlar yönünden değerlendirmek,
 • Hastaların kalp ve solunum fonksiyonlarını değerlendirerek tüm solunum tedavisi yöntemlerini uygulamak,
 • Gerektiğinde kalp ve solunum durmalarına müdahale ederek solunum tüpü takmak,
 • Durumu kritik, bitkisel hayatta veya yaralı durumda olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavilerini yapmak,
 • Ağrı kliniklerinde altı aydan daha fazla süren kronik ağrıların teşhis ve tedavisini yapmak,
 • Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak

Anestezi Çeşitleri Nelerdir?

         * Genel Anestezi
         * Lokal Anestezi
         * Bölgesel Anestezi
         * Sedasyon

HEKİMLERİMİZ:

Hekimlerimiz için TIKLAYINIZ