Kurumsal Amaç ve Değerler
06 Ekim 2020

Kurumsal Amaç:

Hizmet ü
retimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimi gerçekleştirmek, hasta yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

Kurumsal Değerlerimiz:

 • Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
 • İşimiz önemlidir, ihmal edilemez.
 • Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız.
 • Hasta yakını ve çalışanlarımıza yakınız, ihtiyaç ve sorunlarına en uygun çözümleri sunarız.
 • Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitliği esas alırız.
 • Kararlarımızı açık ve dürüst bir iletişimle paylaşırız.
 • Geri bildirim ve öz eleştiriye değer verir, gelişim fırsatları yaratırız.
 • Çalışanlarımızı tanır, fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz.
 • Hizmet sürecimizin değeri, başarısı ve etkinliği katılımcılığımızla ölçülür.
 • Çalışanları suçlamaz, süreçleri ve sistemi sorgularız.
 • Konuları yasalar çerçevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendiririz.
 • Kurumumuzu her yönüyle tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
 • Tüm gücümüzle çalışır zoru başarmaktan gurur ve heyecan duyarız.
 • Farklılıkları anlar ve saygı duyarız.
 • Birbirimizin bilgi ve becerilerine güvenir, hep birlikte çalışırız.
 • Birbirimize değer verir, birlikte başarmaya inanırız.