Mutemetlik Birimi
01 Kasım 2023

Mutemetlik Birimi

Görev ve Sorumluluklar

 • Birim sorumluları için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek
 • Personelin KBS ve ÇKYS üzerinden maaş ve ek ödemeye ilişkin veri girişlerini yapmak.
 • Maaş, ek ödeme vb. diğer ödemelerle ilgili banka listelerini ilgili bankaya e-posta ve üst yazı ile bildirmek.
 • Maaş, ek ödeme, kısıtlı maaş, kısıtlı ek ödeme, terfi farkları bordro işlemlerini yapmak.
 • Aylık emekli kesenek işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.
 • Aile yardımı, ölüm yardımı, çocuk yardımı gibi ek ödeme işlemlerini yapılmak.
 • Personelin sendika kesintilerini, bağlı bulundukları sendikalara yazı ile bildirmek.
 • Giyim yardımı alacak personele her yıl nakdi olarak giyim yardımı ödemek.
 • Görevden ayrılma, naklen tayin, emeklilik ve göreve başlayan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil işlemlerini bildirilmek.
 • Maaş ve ek ödeme ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek ve çalışanlarının bilgilenmesini sağlamak.
 • Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere ve amir tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

Çalışan Personeller:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                         
 Bayram Turan KOÇAL Yaşar KESKİNKURT Merve  YILDIZ


İletişim : 0466 415 2013