3 Aralık Dünya Engelliler Günü
06 Aralık 2022

Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama olarak tanımlanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i, yani 1 milyardan fazla kişi çeşitli Engellilik durumuna sahiptir.

      Birleşmiş Milletler 1992 yılında İnsan Hakları Komisyonu kararı ile 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti. Bu karar ile 3 Aralık Günü tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının “diğer insanlara eşit ölçüde” sağlanması amacı için çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur

      Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte olup, nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış nedeni ile engelli sayısı da artmaktadır. Engelliliğin nedenleri araştırıldığında; doğumdan itibaren olabileceği gibi sonradan edinilen bir durumda olabilir. Ancak büyük çoğunluğunun önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, alkol ve madde kullanımı,) gibi sorunlar tümü önlenebilir süreçlerdir. Doğum sonrasında kazalar ya da kaza sonucu oluşan psikososyal travmalar da engelliliğe yol açmaktadır.

       Ülke genelinde engelliliğin önlenmesi amacı ile tüm bebeklere; yeni doğan işitme taraması, fenilketonüri taraması, biyotidinaz ve hipotroidi taraması, gelişimsel kalça çıkıklığı erken tanı ve tedavisi, hemoglobnomati taramaları yapılmakta, erken yaş taramaları hazırlıkları yapılmaktadır. Ayrıca evinde sağlık hizmetine ihtiyacı olan engelli bireylere evde sağlık hizmetleri kapsamında, engelli, yatağa bağımlı, yaşlı, bakıma muhtaç, hastanede uzun süre tedavi görmüş ve tedavi devamının evde sürdürülmesi gereken vatandaşlarımıza, ihtiyaçları olan sağlık hizmetleri ev ortamında sunulmaktadır. Evinde sağlık hizmetine ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik ve tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Aile hekimleri, mobil ekipler, evde sağlık hizmet hastane birimleri, evde sağlık ağız ve diş sağlığı birimleri evde sağlık hizmetlerinde görev almaktadırlar.

      Engelliliğin önlenmesi, engellilere karşı gerekli tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ve engellilerin kendi haklarının bilincine varması toplumun tüm kesimlerinin vazifesi olmalıdır.